Contributie Medtech-starters

Met ingang van 2012 kunnen ook Medtech-starters lid worden. Als Medtech-starter geldt een bedrijf, dat bij het aangaan van het lidmaatschap:

  • actief is binnen de medische technologie;
  • niet langer dan 3 jaar bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven en
  • een omzet heeft van minder dan € 100.000,00.

De contributie voor het 1e jaar is op € 70,00 vastgesteld, voor het 2e jaar € 200,00 en voor het 3e jaar € 500,00. Vanaf het 4e jaar dienen de reguliere kosten te worden betaald.