Atlas

Cover HHTHolland HealthTech zet zich als branchevereniging in!
Waarom start iemand een bedrijf in medische technologie? Zo’n 9 van de 10 ondernemers doen dit omdat de patiënt er beter van wordt! Vanuit de overtuiging dat de zorg anders kan. Efficiënter, en ook op termijn nog betaalbaar. Dat is exact het doel waar Holland HealthTech zich als branchevereniging voor de medische technologie ook voor inzet. Wij staan voor innovatie en vernieuwing van medische technologie, naast onze focus op productie en export.

Innovatie in de medische technologie een uitdaging
Research en development van nieuwe medische behandelingen kosten veel tijd en geld en gaan gepaard met een groot risico. Vooraf is immers niet bekend of een behandeling effectief gaat zijn en zijn plek zal vinden in de medische wereld. Het ABN AMRO sector rapport laat ook zien dat ondernemen in de gezondheidszorg bovengemiddeld moeilijk is; van de 3500 gestarte onderzoeken, blijft er slechts één over.

Onderzoek naar de belangrijkste knelpunten
Wat zijn nu precies de knelpunten waar jonge ondernemingen in dit traject tegenaan lopen? Om dit in kaart te brengen heeft Holland HealtTech een knelpunten-inventarisatie uitgevoerd onder 300 jonge ondernemingen. Op allerlei terreinen bleek een duidelijke vraag naar ondersteuning te bestaan: van complexe uitdagingen zoals vergoedingen, productontwikkeling en financiering, tot praktische zaken zoals contracten, verzekeringen en algemene voorwaarden.

De Atlas
De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in de Atlas voor Medtech-starters die je hier online kunt inzien. Over onderwerpen die de belangrijkste knelpunten vormen voor starters, zijn industrie-experts aan het woord gelaten over het ondernemen in de medische technologie, gecombineerd met handige tips, links en adviezen.

Zie hier de Atlas online!

Starterskit
De antwoorden op een aantal van deze vragen heeft Holland HealtTech inmiddels bijeen gebracht in haar Medtech Starterskit, met allerlei voorbeeld-contracten en –modellen, algemene voorwaarden en een specifieke aansprakelijkheidsverzekering specifiek voor jonge Medtechondernemingen.

Zie hier de Starterskit online!