Links

Holland HealthTech opereert in een sector waarin vele organisaties actief zijn. Daarbinnen werkt HHT onder andere samen met:

Brancheorganisaties

 • Nefemed Federatie producenten en importeurs medische producten.
 • FHI Afdeling medische technologie, vereniging van bedrijven die handelen in medische techniek.
 • Gain Audiologische Industrie Nederland. Vereniging voor auditieve hulpmiddelen.
 • Task Force Health Care Dutch platform for the Life Sciences & Health sector.
 • Life Sciences Health National cluster organization of the Dutch life sciences & health sector.
 • Firevaned Branchevereniging voor hulpmiddelen.
 • Indent Association for the dental industry in the Benelux.
 • Nevat De Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering is een netwerk van industriële toeleveranciers.
 • Vebon Vereniging voor bedrijven met (technische) oplossingen voor brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.
 • Fedet Vereniging van de elektronische toelevering.
 • Feda Federatie Aandrijven en Automatiseren.
 • NVKL De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling.
 • Diagned Organisatie van producenten van laboratorium technologie.

Netwerken

 • FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologische-industriële sector.
 • VNO-NCW VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.
 • MKB Nederland Bracheorganisatie voor midden- en kleinbedrijf.
 • COCIR The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry.
 • Zorg voor innoveren Op deze website kunnen zorgvernieuwers en andere geïnteresseerden terecht voor informatie, met vragen en voor netwerkmogelijkheden.
 • NEN NEN Werkprogramma BC 301 Medische Hulpmiddelen.
 • SOMT Stichting Ondernemingen Medische Technologie.
 • GMH Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

Overheidsinstellingen

 • Topsector Life sciences & Health Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, gaan overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis en innovatie.
 • Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Ministerie van BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken.