Wat doen we

Holland HealthTech is de brancheorganisatie voor de medische technologie in Nederland. Onze leden zijn bedrijven die medische apparatuur ontwikkelen, produceren en/of verhandelen in de vorm van onder andere apparatuur, randapparatuur en software. De producten worden benut binnen de intramurale zorg, maar ook in toenemende mate binnen de transmurale en extramurale zorg.

Holland HealthTech Operatie

 • Innovatie van Medische Technologie
 • Netwerk samenwerking, lobby
 • Kennisinstellingen
 • Individuele diensten
 • Informatie overdracht
 • Internationaal/Export
   • Export instrument ORIO
   • Handelsreizen
   • Samenwerking Task Force Health Care
   • COCIR
   • Europese lobby.

De leden van Holland HealthTech opereren binnen diverse takken van de medische technologie. In onderstaande tabel treft u de categorieën aan. Daarnaast worden er ook integrale gezondheidsproductenn geëxporteerd

1

Active implantable devices

 

Actief implanteerbare apparatuur

2

Anaesthetic and respiratory devices

Verdovingsmiddel- en ademhalingsapparatuur

3

Dental devices

Tandapparatuur

4

Electro, mechanical, and medical devices

Elektronische, mechanische, en medische hulpmiddelen

5

Hospital hardware and software

Hardware en software voor ziekenhuizen

6

In vitro diagnostic devices

In vitro diagnostiek apparatuur

7

Non-active implantable devices

Non-actief implanteerbare apparatuur

8

Ophthalmic and optical devices

 

Oog- en optische apparatuur

9

Reusable devices

Opnieuw te gebruiken apparatuur

10

Single use devices

 

Apparatuur voor eenmalig gebruik

11

Assistive products for persons with disability

Hulpmiddelen voor personen met een beperking.

12

Diagnostic and therapeutic radiation devices

Diagnostische en therapeutische stralingsapparatuur

13

Complementary therapy devices

Aanvullende therapieapparatuur

14

Biologically derived devices

 

Biologisch afgeleide apparatuur

15

Healthcare facility products and adaptations

Verpleegartikelen en hulpmiddelen voor de gezondheidszorg

16

Laboratory equipment

Laboratoriummateriaal en toebehoren

(figuur 1: de16 categorieverdeling)