Belang sector

De economische en maatschappelijke betekenis van medische hulpmiddelen in de meest brede zin is bijzonder groot. In 2007 organiseerde Holland HealthTech een waardevol symposium over de waarde die de medische technologie heeft en/of kan hebben voor mens en maatschappij.

De waarde komt onder andere tot uiting in:

  • Positief effect op de wachtlijstenproblematiek, omdat met technologie efficiënter kan worden gewerkt.
  • Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat de mensen sneller weer aan het werk kunnen.
  • Werkomstandigheden van de werkenden in de zorg kunnen worden verbeterd.
  • Betere diagnostiek, preventie en minder infasieve behandelingen.