Innovatie

Innovatie is onlosmakelijk met productie verbonden. Het zorgstelsel in Nederland maakt ontwikkelingen mee die tot grote ongerustheid leiden zoals: de vergrijzing en (daardoor) de toenemende zorgvraag, de forse groei van het aantal chronisch zieken en de krimpende beroepsbevolking.

Medische technologie speelt een belangrijke rol in het aanpakken van deze problemen. De kern wordt daarbij gevormd door de grote toegevoegde waarde van de inzet van deze technologieproducten. Deze waarde bestaat uit met name: economische waarde (bijvoorbeeld pati├źnt sneller weer aan het werk), beperking van de kostenstijging in de gezondheidszorg door efficiencyverbetering, vergroting van de kwaliteit van leven en niet in de laatste plaats het aanpakken van het opkomende arbeidstekort. Door een slimme inzet van bestaande en toekomstige technologie├źn en innovaties kan er substantieel worden bespaard op arbeidskosten in de (langdurige) zorg.

Het inzetten op deze innovatieve waarde-componenten is onontbeerlijk voor het op lange termijn houdbaar houden van een kwalitatief goede Nederlandse gezondheidszorg en een sterke exportpositie. Ook hierbij ondersteunt Holland HealthTech haar leden bij het realiseren van de juiste voorwaarden en omstandigheden voor innovatie.