Productie

De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging en de handel in medisch-technologische apparatuur en oplossingen. Holland HealthTech richt zich dus in haar doelstelling op zowel producerende bedrijven als handelsondernemingen. Zij is met name dé vertegenwoordiger van de Nederlandse maakindustrie voor medische technologie, zoals haar sterke partner ondernemersorganisatie FME voor de technologische industrie als geheel staat.

Onder medische technologie wordt uitsluitend medische diagnose- en behandelapparatuur verstaan. De ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, de farmaceutische industrie, is hiervan uitgezonderd. Holland HealthTech zet zich in om voor de productie en markttoegang van haar leden de juiste voorwaarden en omstandigheden te scheppen. Hiervoor is zij aangesloten bij onder andere het Nederlands normalisatie-instituut NEN en de Europese koepelorganisatie COCIR.