Visie

Holland HealthTech is de brancheorganisatie voor de medische technologie in Nederland. De leden zijn bedrijven die medische apparatuur ontwikkelen, produceren en/of verhandelen in de vorm van onder andere apparatuur, randapparatuur en software. De producten worden benut binnen de intramurale zorg, maar ook in toenemende mate binnen de transmurale en extramurale zorg. Holland HealthTech staat voor een uitstekende en toonaangevende medisch-technologische bedrijfstak in Nederland, die bijdraagt aan een klimaat waarin innovatie, productie en export tot bloei komen. De ambitie is betere efficiënte en effectieve zorg, die minder handen aan het bed vraagt en die de kosten in de gezondheidszorg helpt te beheersen.

Deze visie is gebaseerd op een aantal aspecten:

A.  Medische technologie draagt bij aan:
– het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg;
– kostenbesparing in de zorgsector;
– kostenbesparing in de Nederlandse economie door het versnellen van de terugkeer in het arbeidsproces;
– een verhoging van het welbevinden van mensen die aangewezen zijn op zorg.

B.  De vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen neemt sterk toe door:
– demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing);
– toenemende technologische mogelijkheden;
– bewust beleid om mensen buiten zorginstellingen te behandelen en te laten revalideren.

C.  Belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector zijn:
– van behandelen naar preventie;
– van ziekenhuisverblijf naar thuiszorg, onder andere met draagbare apparatuur;
– minder invasieve ingrepen;
– van incidenteel ziek zijn naar chronische ziektes;
– van bezoek aan artsen naar deskundigen raadplegen via internet.