Achtergrond

Holland HealthTech is, sinds maart 2007, ontstaan uit de vereniging Faron.

Faron was oorspronkelijk een vereniging van/voor fabrikanten van radiologische apparatuur. De ontwikkelingen in de medische technologie, en veranderingen in de maatschappij en op de zorgmarkt, hebben gezorgd voor nieuwe technologieën, markten, aanknopingspunten voor leden, kennisinstellingen en nieuwe relaties met overheden. Daarmee is de brancheorganisatie uitgegroeid tot een vereniging van producenten en handelaren van medische apparatuur in brede zin. Het gaat bijvoorbeeld om apparaten voor beeldvorming & therapie, beademing, hartbewaking, fysiotherapie, revalidatie en instrumenten voor oogheelkunde.

Holland HealthTech is één van de brancheorganisaties van de Vereniging FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de technologisch-industriële sector. Binnen FME verband worden circa 120 brancheorganisaties georganiseerd, verdeeld over de vele verschillende sectoren van de industrie. Zij houden zich bezig met behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden, netwerkvorming, kennis- en informatieoverdracht en projecten.