Commissies

Binnen Holland HealthTech zijn vier commissies actief die zich bezighouden met speciale onderwerpen. 

Markttoegang en Milieu
Deze commissie biedt ondersteuning aan leden met informatie over en producten ter uitvoering van regelgeving op nationaal en internationaal gebied. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van de EU-WEEE richtlijn in Nederland, de Nederlandse regels op gebied van verpakkingen en de EU-regels over stoffen in apparaten (ROHs en Reach).

Deze commissie werkt aan belangenbehartiging bij en informeren over zaken die de markttoegang van medische apparaten (de)reguleert. Vaak gaat het om overheidregelgeving zoals bijvoorbeeld de implementatie van de EMF-richtlijn. De commissie houdt zich via het NEN-instituut ook bezig met het ontwikkelen van normen, standaards.

Export
De exportcommissie heeft een samenwerking met Task Force Health Care en werkt in structureel overleg met het kennisveld en de overheid(s instellingen en diensten) en houdt de (beleid)ontwikkelingen van exportmarkten in de gaten. Zij kijken naar trendontwikkeling en de mogelijkheden voor export. Zo worden er handelsmissies georganiseerd, internationale contacten gelegd en lezingen/presentaties gehouden voor ambassadepersoneel. Ook onderhoudt Holland HealthTech relaties hierover met de ministeries, politiek en dergelijke.

Marketing
Ook op het gebied van marketing zijn er natuurlijk diverse gemeenschappelijke belangen van de leden van Holland HealthTech. De marketingcommissie behartigt deze belangen. Dit kunnen eenmalige projecten zijn of onderwerpen die doorlopend interessant zijn voor de leden.